Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

DESTINACIJA

Grad Knin smješten je u sjevernoj Dalmaciji, u Šibensko – kninskoj županiji.

Cestovno je raskrižje jadranske i kontinentalne Hrvatske. Dobro je prometno povezan sa turističkim gradovima Šibenikom, Splitom i Zadrom, te glavnim gradom Zagrebom. Vlakom je u Knin moguće doći preko Zagreba, koji je željeznicom povezan sa gotovo svim većim gradovima Europe. U blizini su i dvije zračne luke, i to Zračna luka Split (cca 50km) te Zračna luka Zadar (cca 70km).

Jedan je od najstarijih hrvatskih, ali i europskih gradova. Knin se kao grad prvi put spominje 7. godine prije Krista u enciklopediji toga vremena, Strabonovoj Geografiji, pod nazivom Ninia.

Knin se nalazi u kotlini, a upravo ovaj reljefni oblik je vrlo atraktivan. Grad je okružen sa 9 planina (Orlovicom, Ilicom, Plješevicom, Bukovcem, Badnjom, Dinarom, Kozjakom, Svilajom i Prominom) te leži na 7 rijeka (Krčić, Krka s pritocima: Butižnica, Orašnica, Kosovčica i pritoci Butižnice: Radljevac i Marčinkovac).