Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

EKO DRUŠTVENI PODUZETNICI

Projekt će se provoditi na području Šibensko-kninske županije, a ciljne skupine su zaposlene i nezaposlene osobe koje su članovi ekološke udruge „Krka“ Knin i MARUNUŠA j.d.o.o te socijalno osjetljive osobe s područja grada Knina i okolice.

Naziv projekta

Eko društveni poduzetnici

Kratki opis projekta

Projekt će se provoditi na području Šibensko-kninske županije, a ciljna skupina su zaposlene i nezaposlene osobe koje su članovi ekološke udruge „Krka“ Knin i MARUNUŠA j.d.o.o te će se baviti gospodarskom djelatnošću u skladu s načelima društvenog poduzetništva. Krajnji korisnici bit će građani i turisti koji će imati priliku koristiti postojeće i nove usluge društvenog poduzeća „MARUNUŠA j.d.o.o.“.

Aktivnosti / elementi projekta

 • Priprema društveno-poduzetničkih aktivnosti (poslovni marketinški plan)
 • Jačanje kapaciteta novih i postojećih pravnih subjekata i zaposlenih i nezaposlenih članova
  udruge „Krka“ i MARUNUŠA j.d.o.o. (edukacije i osposobljavanja)
 • Provedba društveno-poduzetničkih aktivnosti (nabava opreme, izrada turističkih paketa, besplatno korištenje usluga za socijalno osjetljive skupine)
 • Aktivnosti širenja koncepta društvenog poduzetništva u RH (Predavanja, radionice, info kampanja)
 • Promocija projekta

Cilj projekta

Stvoriti preduvjete za održivi razvoj ruralnih sredina s područja Šibensko-kninske županije te unaprijediti društveno odgovorne gospodarske djelatnosti jačanjem kapaciteta i povećanjem znanja i vještina zaposlenih i nezaposlenih članova udruge „Krka“ i MARUNUŠA j.d.o.o. za obavljanje društveno-poduzetničkih aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta

 • MARUNUŠA j.d.o.o. započela poslovanje prema društveno-poduzetničkom principima
 • Zaposleni i nezaposleni članovi udruge „Krka“ i MARUNUŠA j.d.o.o. povećali znanja i vještine te ojačali kapacitete pravnih subjekata kroz sudjelovanje na edukacijama i osposobljavanjima
 • Nabavljena oprema za provedbu društveno poduzetničkih aktivnosti
 • Osmišljena 4 paketa turističkih usluga
 • Omogućeno besplatno korištenje usluga MARUNUŠA j.d.o.o. socijalno osjetljivim skupinama sa područja Grada Knina (2 puta tjedno kroz 18 mjeseci za vrijeme trajanja projekta)
 • Proširena ideja koncepta društvenog poduzetništva
 • Provedena promocija projekta i djelatnosti MARUNUŠA j.d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta

1.145.410,00 kn – Udio EU potpore je 85% , a 15% se sufinancira iz državnog proračuna RH.

Razdoblje provedbe projekta

30 mjeseci, od 17.9.2020. do 17.3.2023.

Kontakt osobe za više informacija

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost MARUNUŠA j.d.o.o.