Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

PRENOĆIŠTE KUKOLJ

Adresa: Ulica Kralja Tomislava 248, 22300 Knin
Cijena: 150,00 HRK po osobi po noćenju