Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Nacionalni park Krka

Nacionalni park obuhvaća površinu od 109km² (gotovo 26km² vodene površine) toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Temeljni fenomen su sedreni slapovi rijeke Krke. Najljepši i najpoznatiji slapovi su Bilušića buk, Manojlovački slap, Roški slap i Skradinski buk. Ulaz Lozovac udaljen je od Knina 48 kilometara, Roški slap 40 kilometara, Bilušća buk 19 kilometara, a Manojlovački slap 20 kilometara.

 U blizini Manojlovačkog slapa nalazi se i biser antičke povijesti, rimski vojni logor Burnum. Sagrađen je u 1. stoljeću poslije Krista, a danas su vidljivi ostaci lukova koji su pripadali zgradi vojnog zapovjedništva te dobro sačuvan amfiteatar.

Dinara

Najviša planina u Hrvatskoj i planina po kojoj je naziv dobilo gorje od Slovenije do Albanije. Prirodna je granica između Hrvatske i Bosne. Pruža se u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini od 84 kilometra. Najviši vrh Troglav (1913 m) nalazi se u BiH, a Dinara (1831 m) najviši je hrvatski vrh. Za uspon na Dinaru potrebno je veće planinarsko iskustvo. Prilazni putovi iz više pravaca su označeni, a smještaj je osiguran na planinarskom domu na Brezovcu (1050 m) te u Lovačkom domu.

U veljači 2021. proglašen je Park prirode Dinara kao dvanaesti park prirode Hrvatske.

 

Park prirode dinara

Dvanaesti park prirode Hrvatske.

Vrela Cetine

Među brojnim izvorima, ističu se tri velika – Vukovića vrilo, Batića vrilo i Veliko vrilo. Najatraktivnije je Veliko vrilo, poznato i kao Cetina vrilo ili Glavaš koje svojim izgledom podsjeća na oko. Veliko vrilo potopljeni je speleološki objekt istražen je do dubine 115 metara. Iznad izvora nalazi se cikloturistički vidikovac s odmorištem. Od Knina je udaljen 35 kilometara.

Crkva sv. Spasa

500 metara od izvora nalaze se ruševine starohrvatske crkve građene u 9. stoljeću – crkve sv. Spasa. To je jedan od najbolje očuvanih spomenika ranosrednjovjekovnog sakralnog graditeljstva u Hrvatskoj i jedina crkva iz 9. stoljeća čiji toranj još uvijek stoji. Uz crkvu se nalazi i groblje sa stećcima, koji datiraju iz 14. i 15. stoljeća.

Stara straža

Spomenik prirode Stara straža nalazi se 4 kilometra sjeverozapadno od Knina. Zaštićen je od 1961. godine, a obuhvaća površinu od 1,17 ha. Ima veliki geološki značaj zbog jasno vidljivih bora koje predstavljaju valovito svijene slojeve Zemljine kore. Profil na kojem su dobro razvijeni i izraženi slojevi jurske i kredne starosti je dug oko 30 a visok oko 5 metara. Lokalitet je važan zbog karakterističnih paleontoloških, mineraloških, petrografskih i sedimentnih profila. Slojevi su lomljivi pa u njihovoj blizini nisu dopuštene nikakve radnje, a posebno kopanje i vađenje kamena.

Biskupija

Mjesto Biskupija nalazi se 7 kilometara jugoistočno od Knina, a jedno je od bogatijih i poznatijih predromaničkih arheoloških nalazišta u Hrvatskoj. Biskupija je bila crkveno i kulturno sjedište starohrvatske kneževine, kasnije i kraljevine. Najzanimljivija je po ostacima pet srednjovjekovnih crkava iz predromaničkog doba.