Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

UVJETI I ODREDBE POSLOVANJA

1. PRIMJENA OVIH UVJETA I ODREDBI POSLOVANJA

Ovi Uvjeti i odredbe poslovanja, zajedno s uvjetima i odredbama navedenim u Obrascu za rezervaciju i svim daljnjim uvjetima i odredbama o kojima smo vas obavijestili prije sklapanja ugovora s nama, uključujući sve uvjete i odredbe u našim brošurama ili na našoj web stranici koje su relevantne za vašu rezervaciju i sve ostale uvjete i odredbe za koje se svi složimo da će biti obvezujući nakon sklapanja ugovora između Marunuše i vas. Ugovor će postati valjan nakon što izvršite rezervaciju, platite traženi iznos (ili neku drugu pristojbu koja bi mogla biti primjerena, na primjer kada vršite “kasnu rezervaciju”) i kada vam izdamo potvrdu rezervacije. Morate pažljivo pročitati ove Uvjete i odredbe poslovanja. Ako se utvrdi da je bilo koji dio naših Uvjeta i odredbi poslovanja nevažeći ili neprovediv, to neće utjecati na njihov ostatak koji će ostati važeći i provediv.

2. UVJETI REZERVACIJE

Sve usluge ovise o dostupnosti. Kada izvršite rezervaciju iskazujete spremnost kupiti neke od naših oglašavanih usluga. Zadržavamo pravo odbiti prihvatiti i/ili ne nastaviti s bilo kojom rezervacijom u bilo kojem trenutku prema vlastitom nahođenju. Nakon sklapanja ugovora između nas dati ćemo sve od sebe kako bismo izvršili svoje obaveze prema vama u skladu s našim Uvjetima i odredbama poslovanja.
Sve rezervacije mora izvršiti osoba s napunjenih osamnaest godina ili više. Ako se vaša rezervacija odnosi na više od jedne osobe, prvu osobu u dobi od osamnaest godina ili više mi ćemo tretirati kao „Glavno ime“ za vašu rezervaciju. „Glavno ime“ bit će odgovorno za sva plaćanja u skladu s Ugovorom.
Popunjavanje i podnošenje našeg obrasca za rezervaciju tretirat ćemo kao potvrdu da ste pročitali, razumjeli i prihvatili sve naše Uvjete i odredbe poslovanja.
Prilikom provođenja rezervacije na našoj web stranici koristimo mehanizam za rezervacije EZ Booker. Važno je da točno ispunite naš obrazac za rezervaciju kao i sve dokumente, obavijesti i druge podatke koji se odnose na vaše korištenje naših usluga. Vaša je odgovornost osigurati da su podaci koje nam dostavite točni.

3. PLAĆANJE

U trenutku rezervacije bit ćete obaviješteni o cijeni usluge. Molimo vas da platite puni iznos, 100% cijene usluge. U nekim slučajevima naši dobavljači zahtijevaju dodatne iznose do potpunog plaćanja unaprijed. U tim ćemo slučajevima zahtijevati dodatno plaćanje unaprijed. Osim ako ne radite kasniju rezervaciju, iznos treba uplatiti najkasnije 20 dana prije datuma polaska ili datuma vašeg putovanja ili aranžmana. Ako do tog trenutka ne primimo uplatu, smatrat ćemo da ste otkazali rezervaciju i bit ćete dužni platiti naše troškove otkazivanja (vidi odlomak 5.2).
Prihvaćamo bankovne transakcije i kreditne kartice. Sve cijene navedene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti – kuna (HRK). Sva plaćanja vrše se u hrvatskoj valuti. Iznos koji će biti naplaćen s računa vaše kreditne kartice dobiva se konverzijom cijene u eurima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove pretvorbe postoji mogućnost male razlike od izvorne cijene navedene na našoj web stranici.
Koristeći bankovne transakcije snosite i sve bankovne troškove.
Napominjemo kako prihvaćamo sljedeće kreditne kartice: MasterCard, Maestro, Visa, Diners Club, Discover. Za obradu vaše online transakcije u naše ime koristimo procesor plaćanja pod nazivom Monri WebPay Payment Gateway. Povjerljivost vaših podataka zaštićena je i osigurana pomoću protokola Secure Socket Layer (SSL) sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija postupak je kodiranja podataka za sprječavanje neovlaštenog pristupa tijekom prijenosa podataka. To omogućuje siguran prijenos podataka i sprječava neovlašteni pristup podacima tijekom komunikacije između korisnika i Monri WebPay Payment Gateway-a i obrnuto. Monri WebPay Payment Gateway i financijske institucije razmjenjuju podatke koristeći svoju virtualnu privatnu mrežu (VPN) koja je također zaštićena od neovlaštenog pristupa. Monri Payments je davatelj usluga platnog prometa s certifikatom PCI DSS 1. razine. Marunuša ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i nisu dostupni neovlaštenom osoblju.
Ako je vaša rezervacija toliko blizu datuma polaska da je potrebno pri odlasku izdati dokumente ili vam ih poslati posebnom dostavom, bit ćete dužni uplatiti administrativnu pristojbu od 400,00 HRK po rezervaciji. Administrativna pristojba također se primjenjuje na sve promjene koje izvršimo na vaš zahtjev (vidi odlomak 5.1).

Podaci o bankovnom računu Marunuša:
Vlasnik računa: MARUNUŠA j.d.o.o.
Naziv banke: Erste & Steiermärkische Bank d.d.
IBAN: HR66 2402 0061 1006 9198 4
SWIFT: ESBCHR22
Žao nam je što ne možemo prihvatiti čekove.

4. CIJENE

Cijene navedene u našim brošurama, na našoj web stranici ili u našim reklamama i promocijama s vremena na vrijeme točne su u vrijeme objavljivanja. U slučaju bilo kakvih promjena u navedenim cijenama, obavijestit ćemo vas prije prihvaćanja rezervacije. Sve naše cijene navedene su u kunama (hrvatske kune). Jamčimo cijene naših usluga navedene u potvrdi rezervacije. Međutim, možemo vam naplatiti određene dodatne naknade koje proizlaze iz povećanih troškova prijevoza (uključujući troškove goriva), pristojbi, poreza, pristojbi za slijetanje ili pristojbi za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama ili kolebanja tečaja. Nećemo obračunati nikakve naknade nastale u roku od 20 dana od vašeg predviđenog datuma polaska, niti naknade koje bi rezultirale povećanjem ukupnih troškova usluge za više od 2%.
Cijena naših usluga ne uključuje:
• Takse za korištenje Visa kartice, prijevoz, osobne troškove, hotelske dodatke, gorivo i dodatke za najam automobila
• Poreze ili obvezne pristojbe koje uvode vlade, regulatorna tijela ili zračni prijevoznici nakon što ste izvršili rezervaciju
• Sigurnosne pristojbe uvedene ili povećane nakon što ste rezervirali, a odnose se na troškove prijevoza
• Osiguranje
Cijenu koju plaćate za naše usluge i što ta cijena uključuje potvrdit ćemo vam prilikom rezervacije i navesti u potvrdi.
Neke rezervacije ili cijene ovise o broju sudionika ili korisnika, a ako se to odnosi na vaše željene usluge, bit ćete obaviješteni od nas u vrijeme rezervacije. Zadržavamo pravo na dodatne naknade ako broj osoba bude ispod onih potrebnih za stjecanje popusta ili cijene koja je na drugi način primjerena. Također zadržavamo pravo otkazati takvu rezervaciju u slučaju da broj osoba bude ispod potrebnog broja u bilo koje vrijeme do 20 dana prije datuma polaska.

5. PROMJENE ILI OTKAZI S VAŠE STRANE

5.1 PROMJENE

(a) Transferi
Kad vama ili bilo kojem članu vaše grupe iz bilo kojeg razloga bude onemogućeno putovanje (uključujući smrt, bolest ili porotu), vašu ćemo rezervaciju prenijeti na bilo koju drugu osobu koja zadovoljava sve zahtjeve vezane uz vašu željenu uslugu. Sve navedeno morate nam javiti u pisanoj formi i u razumno vrijeme prije datuma dolaska.
(b) Ostale promjene
Ako želite izvršiti bilo koju drugu promjenu u svojoj rezervaciji u bilo koje vrijeme nakon izdavanja potvrde rezervacije, pokušat ćemo, ali ne možemo obećati da ćemo ispuniti vaš zahtjev. U nekim slučajevima, ako se članovi grupne rezervacije povuku, postoje fiksni troškovi što znači da preostala osoba koja putuje mora platiti više po osobi. Prije nego što unesemo bilo kakvu promjenu, potrebno nam je vaše pismeno ovlaštenje. U slučaju da se zatraži bilo kakva promjena u vezi s grupnom rezervacijom, potrebno je da autoritet u pisanom obliku upiše ime potencijalnog klijenta prije nego što unesemo promjenu.
(c) Administrativna pristojba
U svakoj od gore navedenih okolnosti, administrativna pristojba bit će plaćena 200,00 HRK po osobi ako vaš zahtjev primimo 60 dana ili više prije vašeg datuma odlaska i 400,00 HRK po osobi ako je zahtjev primljen manje od 60 dana prije datuma polaska. Ova naknada je nepovratna. Međutim, ako je zrakoplovna karta već izdana i let se ne može promijeniti na drugo ime, tada će biti plaćena puna cijena te karte.
(d) Tretiranje promjena od strane naših dobavljača
Mnogi naši dobavljači ne dopuštaju nam da promijenimo imena ili datume putovanja i nametnemo potpune naknade za otkazivanje. To ćemo vam proslijediti uz administrativnu naknadu, gdje je primjenjivo.

5.2 OTKAZIVANJA

Ako želite, nakon što smo vam izdali našu potvrdu rezervacije, otkazati svoju rezervaciju ili bilo koji njezin dio koji se odnosi na bilo koju osobu (u slučaju grupne rezervacije), od vas ćemo zahtijevati pismeno ovlaštenje ili (u slučaju grupne rezervacije) ovlaštenje da to učini u pisanom obliku.
Primjenjivat će se naši troškovi otkazivanja (pogledajte tablicu “Troškovi otkazivanja” u nastavku). Izračunavaju se s obzirom na datum na koji primimo vaša ovlaštenja u pisanom obliku. U slučaju da otkažete rezerviranu uslugu nećemo vam vratiti nikakve depozite, administrativne troškove ili bilo koje druge naknade koje smo mi proizveli, a vi platili.
Snosimo troškove od trenutka kada izvršite rezervaciju i slažete se da ćete nam, ako otkažete rezervaciju, nadoknaditi naše gubitke i troškove prema donjoj tablici. Naše naknade za otkazivanje rastu što se otkazivanje približava datumu vašeg polaska jer možda nećemo moći preprodati vaš izlet ili paket aranžman bez značajnog smanjenja cijene ili uopće.
Preporučujemo da uz otkaz usluge otkažete i osiguranje.
Ovisno o danu otkazivanja slijedi pripadajuća naknada za otkazivanje (izražena kao postotak od ukupne cijene izleta ili aranžmana):
• 75 ili više dana prije: 30%
• 74 – 30 dana prije: 50%
• 30 – 15 dana prije: 75%
• 15 – 0 dana prije: 100%

6. AKO MORAMO PROMJENITI ILI OTKAZATI REZERVIRANU USLUGU

Mi ćemo se pobrinuti za provedbu usluga za koje smo sklopili Ugovor. S obzirom da nudimo usluge i nekoliko mjeseci unaprijed, povremeno ćemo morati izvršiti izmjene i zadržati pravo na to u bilo kojem trenutku.
Naša obveza prema vama ovisi o tome smatraju li se promjene „manjima“ ili „većima“. “Velika” promjena je ona koja rezultira značajnom promjenom bitnih uvjeta ugovora između nas.
„Velike“ promjene uključuju:
• promjenu cijene
• promjenu vaše zračne luke za polazak
• promjenu vašeg grada/odmarališta/odredišnog mjesta
• promjenu vašeg smještaja koji sad ima nižu ocjenu (manji broj zvjezdica)
“Manja” promjena je svaka druga promjena koja nije “velika” promjena. Pokušat ćemo vas obavijestiti što je prije moguće prije vašeg datuma odlaska o svim „manjim“ promjenama, iako to nismo dužni učiniti.
Ako moramo napraviti „veliku“ promjenu, obavijestit ćemo vas što je prije moguće, a vi ćete imati jednu od sljedećih opcija:
• složiti se s promjenama i prihvatiti njihov utjecaj (uključujući i bilo koji utjecaj na cijenu)
• prihvatiti drugu opciju koju nudimo (ovisno o raspoloživosti) iste ili bolje kvalitete
• prihvatiti drugu opciju koju nudimo (ovisno o raspoloživosti) slabije kvalitete i primiti povrat za svaku razliku u cijeni
• otkazati izlet ili paket aranžman i dobiti povrat svih sredstava koja ste nam uplatili

6.1 OKOLNOSTI IZVAN NAŠE KONTROLE

Nećemo prihvatiti nikakvu odgovornost ako je promjena posljedica okolnosti izvan naše kontrole, uključujući (bez ograničenja) bilo kakve štrajkove, isključenja ili druge industrijske radnje, višu silu, rat, pobunu, građanski metež, poštivanje bilo kojeg zakona ili vladinog naloga, pravila ili smjernice, nemogućnost korištenja bilo kakvog javnog ili privatnog prijevoza ili bilo koje radnje bilo koje vlade ili regulatornog tijela, nesreća, kvar postrojenja i strojeva, vatra, poplava ili oluja, drugi nepovoljni vremenski uvjeti (uključujući obilne kiše, tuču, snijeg, maglu ili mraz) koji utječu na bilo koju pješačku stazu, zračnu luku, luku ili bilo koju drugu prometnu vezu, mjesto ukrcaja ili iskrcaja i njihov rad, kašnjenja leta, druga pitanja koja utječu na kontrolu zračnog prometa (uključujući kvar opreme, sustava i softvera), opsadu, teroristička djela, policijska ili sigurnosna upozorenja ili poduzete mjere opreza.

7. NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA

Brinut ćemo se u izvršavanju naših ugovornih obveza, a ako mi, naši zastupnici ili dobavljači ne budemo poštivali ugovorne obveze ili smo nemarni, a vi možete dokazati da smo vam nanijeli gubitak ili štetu, možemo vam prema ovim Uvjetima i odredbama poslovanja nadoknaditi štetu.
Ako smatrate da bilo koji dio vaše rezervirane usluge nije proveden kako je obećano, morate nas, što je prije moguće obavijestiti o tome i dostaviti nam detalje u pisanoj formi.
Tamo gdje zbog našeg propusta u izvršavanju naših obveza, nismo uspjeli pružiti značajan dio usluga koje ste ugovorili, mi ćemo (gdje je to moguće i primjereno okolnostima) nastojati organizirati odgovarajuće alternativne usluge bez dodatnih troškova za vas. Tamo gdje zbog našeg propusta, nismo uspjeli pružiti značajan dio usluga koje ste ugovorili s nama, a odgovarajuće alternativne usluge nisu dostupne ili su vam neprihvatljive iz opravdanih razloga (prema potrebi) dogovorit ćemo i članove vaše grupe povratak u mjesto polaska bez dodatnih troškova za vas. U svim ostalim slučajevima (tj. ako vam nismo propustili pružiti značajan dio usluga koje ste ugovorili s nama) naša je obveza nakon vaše obavijesti istražiti stvari i (gdje je to prikladno) uložiti brze napore u pronalazak odgovarajućih rješenja.
Naša odgovornost u svim slučajevima bit će ograničena na najviše ukupne troškove vaše rezervirane usluge (uključujući depozite i administrativne troškove). Ne preuzimamo odgovornost za djela i/ili propuste bilo koje treće strane s kojom ste možda izvršili izravne rezervacije ili dogovore.
Nijedna odredba ovog stavka neće imati učinak isključenja ili ograničavanja naše odgovornosti u pogledu bilo kakvih osobnih ozljeda ili smrti vas ili bilo kojeg člana vaše grupe tijekom vašeg boravka izravno proizašlih iz vlastitih radnji ili propusta ili nesavjesnih radnji ili propusta naših zaposlenika, agenata ili dobavljača dok djeluju u okviru naših ovlaštenja ili uputa u izvršavanju naših ugovornih obveza prema vama. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za smrt, ozljedu ili bolest uzrokovanu bilo kakvim činom ili propustom bilo koje treće strane koja djeluje izvan našeg ovlaštenja, uputa ili kontrole ili s kojom ste možda učinili bilo kakve direktne rezervacije ili dogovore iz bilo kojeg razloga koji se može spriječiti razumnim djelovanjem.
Ne snosimo odgovornost ako je naš propust ili nepropisno izvršavanje bilo koje od naših obaveza prema vama posljedica:
• propusta ili greške vas ili bilo kojeg člana vaše grupe
• greške ili propusta bilo koje treće strane koja nije s nama povezana i pružanje usluga koje ste s nama ugovorili, a koje su nepredvidive ili neizbježne
• okolnosti koje su izvan naše ili izvan razumne kontrole naših dobavljača (koje su okolnosti neograničeno opisane u stavku 6.1.) iako ćemo se potruditi nakon obavijesti što hitnije pružiti pomoć ako naša greška i neuspjeh ili proizlaze iz okolnosti koje nisu nastale zbog bilo kakve greške ili neuspjeh vas ili bilo kojeg člana vaše grupe.
Naši dobavljači i naši lokalni predstavnici upućeni su da ne djeluju kao naši posrednici u rezervacijama bilo kojih drugih usluga osim onih koje smo odobrili i ponudili, a koje ste kupili izravno od nas. Svaka pomoć koju mogu ponuditi na vaš zahtjev u vezi s takvim uslugama ne znači da su djelovali kao naši posrednici ili s našim ovlastima ili odobrenjem. Ne snosimo odgovornost za takve aktivnosti i nemamo nikakvu odgovornost prema vama u vezi bilo koje od njih.
Ako imate neke posebne zahtjeve (prehrambene ili druge), morate nas o tome obavijestiti prilikom rezervacije kako bismo ih mogli prenijeti našim dobavljačima. Ne možemo jamčiti da će vaši zahtjevi biti ispunjeni i ne snosimo odgovornost u slučaju da vaše želje nisu ispunjene.

8. VAŠA ODGOVORNOST

Vaša je odgovornost osigurati da vi i svi koji putuju s vama imate važeće putovnice, odgovarajuće vize i cijepljenja. Ne snosimo odgovornost za bilo kakve troškove, kašnjenja ili bolesti nastale zbog vašeg neispunjavanja zahtjeva.
Vi ste odgovorni osigurati prijavu zdravstvenog stanja ili invaliditeta koji bi mogli zahtijevati pomoć prije nego što rezervirate uslugu, ili, ako je nedavno dijagnosticirano, prije datuma odlaska kako bismo te podatke mogli prenijeti našim dobavljačima na vrijeme. Ni pod kojim okolnostima ne snosimo odgovornost ako bilo koji prijevoznik odbije vas ili bilo kojeg člana vaše grupe kao putnika zbog bilo kakvog zdravstvenog stanja ili invaliditeta.
Vi ste odgovorni za svoje ponašanje i ponašanje svoje grupe. Mi i naši dobavljači zadržavamo pravo odbiti vašu rezervaciju ili pravo na ukrcaj ili pravo na putovanje i ukloniti vas i/ili bilo kojeg člana vaše grupe iz bilo kojeg prijevoza, smještaja ili bilo kojeg dijela usluge ako ste vi ili bilo koji član je vaše grupe pijani ili pod utjecajem pića ili droga; ako jeste ili s razlogom vjerujemo da ste u nezakonitom posjedu droga; ili se ponašaju nasilno, ometajuće, opasno ili neodgovorno ili na bilo koji način koji predstavlja opasnost za druge ili izaziva smetnje ili smetnje drugima. Neće vam biti vraćen novac niti će biti plaćena odšteta, a mi nećemo snositi nikakve troškove ili izdatke za koje postajete odgovorni ili koje ste sami napravili, niti ćete ih u takvim okolnostima moći nadoknaditi. Također možete postati predmet policijske istrage ili sigurnosnih mjera ili istraga i biti odgovorni u slučaju da je bilo koje djelo počinjeno kaznenim progonom i kaznama bilo u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji koja ima nadležnost u odnosu na navodnu aktivnost. Morate u potpunosti surađivati i pridržavati se svih sigurnosnih postupaka i uputa koje daje bilo koja organizacija koja obavlja aktivnosti koje radite tijekom odmora. Moguće je da će takve organizacije zahtijevati od vas da potpišete obrazac za odricanje od aktivnosti koje se provode.
Unatoč našim najboljim nastojanjima da usluga koju vam pružamo prođe bez problema oni se ipak mogu pojaviti. Ako naiđete na poteškoće koje se ne mogu riješiti, kontaktirajte nas. Imajte na umu da vam nećemo moći pomoći ako prijavite problem tek pri povratku s odmora.
Neke naše usluge odvijaju se na destinacijama gdje se lokalni uvjeti razlikuju, a ljudi s kojima imamo posla na terenu mogu biti manje svjesni vremena ili pedantni u planiranju od nas samih. Mi ćemo se potruditi osigurati da vaša usluga ide prema planu, molimo da oni koji putuju s nama učine to s avanturističkim duhom, pozitivnim stavom i dobrim raspoloženjem.

9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako imate problema tijekom pružanja usluga, odmah obavijestite relevantnog dobavljača čija je usluga u pitanju (npr. Vašeg hotelijera) i našeg vodiča (ili ako nema, Marunušu), koji će nastojati popraviti stvari. Nerazumno je i krši vaše ugovorne obveze prema nama ukoliko ne poduzmemo ništa tijekom korištenja usluge, nego se žalimo tek nakon završetka usluge i povratka. Ako se problem ne može riješiti lokalno i želite se žaliti, morate poslati sve detalje Marunuši u pisanom obliku kako bi stigli u roku od 6 dana od vašeg povratka s referencom rezervacije i svim ostalim relevantnim podacima. Molimo vas da vaše pismo bude sažeto i precizno. Toplo se preporučuje da bez odgode obavijestite pružatelja usluga, kao i našeg predstavnika, o svakoj pritužbi i ispunite obrazac za prijavu tijekom odmora. Ako ne slijedite ovaj jednostavan postupak, bit ćemo lišeni mogućnosti da istražimo i ispravimo vašu žalbu dok ste bili na godišnjem odmoru, a to bi moglo utjecati na vaša prava prema ovom ugovoru, rezultirajući smanjenjem ili nikakvom nadoknadom ako je takva zaslužena.
U slučaju spora u vezi s bilo kojim elementom vaše usluge, nadležnost je u Hrvatskoj.

10. OSIGURANJE

Savjetujemo da za željenu uslugu kupite putno osiguranje i da se pobrinete da sve aktivnosti koje ćete obavljati budu pokrivene takvim osiguranjem. Ovo osiguranje treba uključivati odgovarajuće osiguranje od otkaza vrijednosti vaše usluge, hitnu evakuaciju i troškove repatrijacije u odnosu na sve vaše aktivnosti.