Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 4/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 4/4 Četvrto načelo društvenog poduzetništva je održivi razvoj. On se oslanja na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati održivo korištenje prirodnih resursa eko-sustava unutar kojeg se ti procesi odvijaju. Razvojem novih oblika demokratskog odlučivanja […]

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 3/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 3/4 Sudionička demokracija treće je načelo društvenog poduzetništva, a predstavlja izravan oblik odlučivanja u kojem građani neposredno sudjeluju u donošenju odluka. Društvena poduzeća u svoje djelovanje neposredno uključuju građane jer oni su ti koji najbolje znaju lokalnu problematiku i jer su oni ti koji ujedno mogu raditi na rješavanju iste. […]

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 2/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 2/4 Ekonomska demokracija vrlo je bitan i sastavni dio ideje društvenog poduzetništva. Društvenim poduzećem možemo nazvati ono poduzeće koje je u vlasništvu svojih zaposlenika i/ili članova lokalne zajednice, vođeno podjednako društvenim kao i komercijalnim ciljevima, a upravljano zajednički na demokratskim načelima. Radi se o pravu zaposlenika nekog poduzeća da njime […]

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 1/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 1/4 Društveno odgovorno poslovanje predstavlja ključni dio ideje društvenog poduzetništva. Društveno odgovorno poslovanje obično predstavlja skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Pri tome se mora reći da je društvena odgovornost za društvena poduzeća cilj, a za […]

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U EUROPSKOJ UNIJI

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U EUROPSKOJ UNIJI Sukladno podacima Europske komisije, jedno od četiri novoosnovana poduzeća u EU je društveno poduzeće. Društvena poduzeća zapošljavaju više od 14,5 milijuna osoba (oko 6,5% ukupnog stanovništva). Porezne olakšice odnosno poticaji važan su element regulatornog okruženja za društvena poduzeća. Takvi poticaji imaju različite oblike diljem zemalja Europske unije – obično se […]

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 2

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 2 Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca je društveno poduzeće koje djeluje na 3 područja: okolišnom, društvenom i ekonomskom. Zapošljavaju osobe s invaliditetom i druge društveno isključene osobe. Sakupljaju tekstil te upotrebljivi, odnosno nosivi dio sakupljenog odjevnog tekstila stavljaju u prodaju u njihov second-hand dućan. Iz neupotrebljivog tekstila izdvajaju pamuk koji režu […]

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 1

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 1 Jedan od najpoznatiji primjera društvenog poduzetništva u svijetu je Grameen Banka (Ruralna banka). Banku je osnovao Muhammad Yunus 1976. godine. On je dobitnik Nobelove nagrade za mir u 2006. godini kao i utemeljitelj koncepta mikrokredita, kreditnih linija za siromašne koji ne zadovoljavaju uvjete za klasične kredite. Banka je u većinskom vlasništvu […]

RAZLIKE IZMEĐU DRUŠTVENOG I PRIVATNOG PROFITNOG PODUZEĆA

RAZLIKE IZMEĐU DRUŠTVENOG I PRIVATNOG PROFITNOG PODUZEĆA Društveno poduzeće Cilj je osnažiti zaposlenike/zajednicu Demokratsko donošenje odluka Odgovornost prema okolišu/zajednici je temeljno načelo djelovanja Provodi financijsku reviziju i mjeri društveni utjecaj Vođeno komercijalnim, društvenim i ekološkim ciljevima Privatno profitno poduzeće Cilj je nadgledati i kontrolirati zaposlenike Odlučivanje na temelju količine dionica Odgovornost prema okolišu/zajednici ne vidi […]