The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund

 Završio projekt “Eko društveni poduzetnici”

završio je projekt “Eko društveni poduzetnici” Dana 17.3.2023. završio je projekt “Eko društveni poduzetnici”. Projekt je trajao 30 mjeseci. Nositelj projekta je MARUNUŠA j.d.o.o.. Vrijednost projekta iznosi 1.145.410,00 kn, a iznos EU potpore je 85%. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Pročitaj više »

Poziv na završnu konferenciju

ZAVRŠNA KONFERENCIJA Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na završnu konferenciju u sklopu projekta „Eko društveni poduzetnici“ –UP.02.3.1.03.0028, koja će se održati dana 15. ožujka 2023. s početkom u 11:00 sati ekološko-informativnom centru (Knin, Drniška cesta 2/b).Nositelj projekta je MARUNUŠA j.d.o.o.. Vrijednost projekta iznosi 1.145.410,00 kn, a iznos EU potpore je85%. Projekt

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 4/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 4/4 Četvrto načelo društvenog poduzetništva je održivi razvoj. On se oslanja na ideju prema kojoj razvoj ne smije ugrožavati budućnost dolazećih naraštaja trošenjem neobnovljivih izvora i dugoročnim devastiranjem i zagađivanjem okoliša. Osnovni je cilj osigurati održivo korištenje prirodnih resursa eko-sustava unutar kojeg se ti procesi

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 3/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 3/4 Sudionička demokracija treće je načelo društvenog poduzetništva, a predstavlja izravan oblik odlučivanja u kojem građani neposredno sudjeluju u donošenju odluka. Društvena poduzeća u svoje djelovanje neposredno uključuju građane jer oni su ti koji najbolje znaju lokalnu problematiku i jer su oni ti koji ujedno

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 2/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 2/4 Ekonomska demokracija vrlo je bitan i sastavni dio ideje društvenog poduzetništva. Društvenim poduzećem možemo nazvati ono poduzeće koje je u vlasništvu svojih zaposlenika i/ili članova lokalne zajednice, vođeno podjednako društvenim kao i komercijalnim ciljevima, a upravljano zajednički na demokratskim načelima. Radi se o pravu

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – ključna načela 1/4

Društveno poduzetništvo – ključna načela 1/4 Društveno odgovorno poslovanje predstavlja ključni dio ideje društvenog poduzetništva. Društveno odgovorno poslovanje obično predstavlja skup pozitivnih mjera ili politika koje neko poduzeće svjesno usvaja i provodi u cilju javnog interesa zajednice u kojoj djeluje. Pri tome se mora reći da je društvena odgovornost za

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U EUROPSKOJ UNIJI

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U EUROPSKOJ UNIJI Sukladno podacima Europske komisije, jedno od četiri novoosnovana poduzeća u EU je društveno poduzeće. Društvena poduzeća zapošljavaju više od 14,5 milijuna osoba (oko 6,5% ukupnog stanovništva). Porezne olakšice odnosno poticaji važan su element regulatornog okruženja za društvena poduzeća. Takvi poticaji imaju različite oblike diljem zemalja

Pročitaj više »

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 2

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 2 Socijalna zadruga Humana Nova iz Čakovca je društveno poduzeće koje djeluje na 3 područja: okolišnom, društvenom i ekonomskom. Zapošljavaju osobe s invaliditetom i druge društveno isključene osobe. Sakupljaju tekstil te upotrebljivi, odnosno nosivi dio sakupljenog odjevnog tekstila stavljaju u prodaju u njihov second-hand dućan. Iz neupotrebljivog

Pročitaj više »

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 1

PRIMJERI DOBRE PRAKSE 1 Jedan od najpoznatiji primjera društvenog poduzetništva u svijetu je Grameen Banka (Ruralna banka). Banku je osnovao Muhammad Yunus 1976. godine. On je dobitnik Nobelove nagrade za mir u 2006. godini kao i utemeljitelj koncepta mikrokredita, kreditnih linija za siromašne koji ne zadovoljavaju uvjete za klasične kredite.

Pročitaj više »

RAZLIKE IZMEĐU DRUŠTVENOG I PRIVATNOG PROFITNOG PODUZEĆA

RAZLIKE IZMEĐU DRUŠTVENOG I PRIVATNOG PROFITNOG PODUZEĆA Društveno poduzeće Cilj je osnažiti zaposlenike/zajednicu Demokratsko donošenje odluka Odgovornost prema okolišu/zajednici je temeljno načelo djelovanja Provodi financijsku reviziju i mjeri društveni utjecaj Vođeno komercijalnim, društvenim i ekološkim ciljevima Privatno profitno poduzeće Cilj je nadgledati i kontrolirati zaposlenike Odlučivanje na temelju količine dionica

Pročitaj više »

BESPLATNO KORIŠTENJE USLUGA

BESPLATNO KORIŠTENJE USLUGA U sklopu projekta Eko društveni poduzetnici, socijalno osjetljivim skupinama sa područja grada Knina i okolnih mjesta omogućeno je besplatno korištenje usluga agencije Marunuša. Do sada je 16 osoba besplatno koristilo usluge. Ovo je jedan od načina kako Marunuša posluje kao društveni poduzetnik. Društveni poduzetnik ima mjerljiv pozitivan

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U TURIZMU

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO U TURIZMU Društveno poduzetništvo u turizmu temelji se na razvoju društvenih veza čime se nastoje povezati i integrirati turisti / klijenti i lokalna zajednica s ciljem razvoja interakcije, povjerenja i jačanja odnosa te konačno pružanja bogatog iskustva turistu.

Pročitaj više »

MARUNUŠA j.d.o.o. PRIKLJUČILA SE TEMATSKOJ MREŽI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA I SAMOZAPOŠLJAVANJA

MARUNUŠA j.d.o.o. priključila se Tematskoj mreži za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja U svrhu širenja društvenog poduzetništva MARUNUŠA j.d.o.o. priključila se Tematskoj mreži za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja. Mreža se formira u sklopu projekta „Start-up Nacija: Hrvatska Tematska mreža za razvoj poduzetništva i samozapošljavanja“. Hrvatska tematska mreža za razvoj poduzetništva i

Pročitaj više »

STRATEŠKI RAZVOJ DRUŠTVENIH PODUZETNIKA

STRATEŠKI RAZVOJ DRUŠTVENIH PODUZETNIKA U društvenim poduzećima se inzistira da zaposlenici, ali i širi krug dionika – korisnici, dobavljači, stručnjaci i partneri, budu ujedno i odgovorni za strateški razvoj poslovanja te da u kreiranju i provedbi aktivno sudjeluju. Tako se razvija model participativnog i uključivog upravljanja te se kreira zadovoljno

Pročitaj više »

KRITERIJI PREPOZNAVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA

KRITERIJI PREPOZNAVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine utvrđeno je devet kriterija prepoznavanja društvenih poduzetnika:   Društveni poduzetnik ostvaruje ravnotežu društvenih, okolišnih i ekonomskih ciljeva poslovanja. Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost

Pročitaj više »

HRVATSKA MREŽA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

HRVATSKA MREŽA ZA DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO MARUNUŠA j.d.o.o. pristupila je 26.7.2021. u Hrvatsku mrežu za društveno poduzetništvo (HMDP). Ciljevi HMDP-a: promicanje društvenog poduzetništva umrežavanje društvenih poduzetnika jačanje kapaciteta zaposlenika postojećih društvenih poduzeća kroz programe osposobljavanja i usavršavanja unapređenje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Pročitaj više »

RADIONICA “DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE“

RADIONICA “DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE“ U sklopu projekta “Eko društveni poduzetnici“ koji provodi MARUNUŠA j.d.o.o. održana je četverodnevna radionica “Društveno odgovorno poslovanje“. Radionicu je pohađalo 6 osoba, a svrha radionice je bila unaprijediti znanja i vještine zaposlenih i nezaposlenih članova MARUNUŠA j.d.o.o. i udruge „Krka“ u društveno odgovornom poslovanju. Vrijednost projekta

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – DEFINICIJE EUROPSKE KOMISIJE

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO – DEFINICIJE EUROPSKE KOMISIJE Već smo pisali da se Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Hrvatskoj 2015. – 2020. ono definira kao poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojeg se stvorena dobit / višak prihoda u cijelosti ili većim dijelom ulaže za dobrobit zajednice. Europska

Pročitaj više »

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO Društveno poduzetništvo kao novi način poslovanja predstavlja područje preklapanja poduzetničkih praksi iz poslovnog svijeta i vrijednosti usko povezanih s društvenom odgovornošću i načelima zaštite okoliša. Uz definiciju društvenog poduzetnika od strane Europske komisije postoji niz definicija društvenog poduzetništva od strane relevantnih međunarodnih institucija. Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u

Pročitaj više »