The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund

RAZLIKE IZMEĐU DRUŠTVENOG I PRIVATNOG PROFITNOG PODUZEĆA

Društveno poduzeće

  • Cilj je osnažiti zaposlenike/zajednicu
  • Demokratsko donošenje odluka
  • Odgovornost prema okolišu/zajednici je temeljno načelo djelovanja
  • Provodi financijsku reviziju i mjeri društveni utjecaj
  • Vođeno komercijalnim, društvenim i ekološkim ciljevima

Privatno profitno poduzeće

  • Cilj je nadgledati i kontrolirati zaposlenike
  • Odlučivanje na temelju količine dionica
  • Odgovornost prema okolišu/zajednici ne vidi kao svoju odgovornost
  • provodi financijsku reviziju
  • Vođeno komercijalnim ciljevima