The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund

završio je projekt "Eko društveni poduzetnici"

Dana 17.3.2023. završio je projekt “Eko društveni poduzetnici”. Projekt je trajao 30 mjeseci.

Nositelj projekta je MARUNUŠA j.d.o.o.. Vrijednost projekta iznosi 1.145.410,00 kn, a iznos EU potpore je 85%. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Više o projektnim rezultatima možete pronaći u Brošuri koju možete preuzeti na poveznici

 https://www.dropbox.com/s/27mkay25i7hv1ci/MARUNUSA_Bro%C5%A1ura.pdf?dl=0 

Poziv na završnu konferenciju

ZAVRŠNA KONFERENCIJA Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na završnu konferenciju u sklopu projekta „Eko društveni poduzetnici“ –UP.02.3.1.03.0028, koja će se održati dana 15. ožujka 2023.

više »