The project was co-financed by the European Union from the European Social Fund

ZAVRŠNA KONFERENCIJA

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na završnu konferenciju u sklopu projekta „Eko društveni poduzetnici“ –
UP.02.3.1.03.0028, koja će se održati dana 15. ožujka 2023. s početkom u 11:00 sati ekološko-
informativnom centru (Knin, Drniška cesta 2/b).
Nositelj projekta je MARUNUŠA j.d.o.o.. Vrijednost projekta iznosi 1.145.410,00 kn, a iznos EU potpore je
85%. Projekt se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti
ljudski potencijali 2014.-2020.
Svrha završne konferencije je široj javnosti predstaviti ciljeve, aktivnosti i ostvarene rezultate projekta.
Molimo da potvrdite svoje sudjelovanje najkasnije do 14.3.2023. do 16:00 sati na neki od navedenih
kontakata:

  •  e-mail: info@marunusa.hr
  •  mob: 095 253 0211

Poziv na završnu konferenciju

ZAVRŠNA KONFERENCIJA Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na završnu konferenciju u sklopu projekta „Eko društveni poduzetnici“ –UP.02.3.1.03.0028, koja će se održati dana 15. ožujka 2023.

više »